แนวคิด

Apple Glass

แนวคิดนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อ Lunor Classic PP ที่สวมโดย Steve Jobs แว่นตาอัจฉริยะ Apple Glass มีกล้องหกตัว, การติดตามดวงตา, การจดจำมือและท่าทาง, การตรวจจับอาหารและแคลอรี่, และการชาร์จแบบ “AirPod” นี่แค่แนวคิดเท่านั้นนะ !