การสร้างแบรนด์ – ภาพลักษณ์ที่สอดประสานกัน

Clariter and Clariter Texi

การสร้างแบรนด์

การปรับปรุงภาพลักษณ์ให้กับ Clariter บริษัทในกลุ่มไอที ด้วยความสามารถที่แข็งแกร่งในประสบการณ์ที่หลากหลายที่สั่งสมมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำเสนอทางแก้ปัญหาและบริการขั้นสูงที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

แบรนด์และสีที่ใช้ ขั้นแรกสื่อถึงความปลอดภัยการบริการ จากนั้นจึงสื่อด้วยลูกศรเชื่อมกันเป็นรูปกากบาท แสดงถึงความสามารถแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นแบบฉบับของคำตอบที่นำเสนอ