การสร้างแบรนด์ – ภาพลักษณ์ที่สอดประสานกัน – การพิมพ์

Ideal Plastic Sud

การแปรรูปพลาสติกด้วยความหลงใหลในเทคโนโลยีและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การใช้งานพื้นที่สีเขียวจึงแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและความท้าทายที่จะไปถึง

การสร้างแบรนด์
เอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สมบูรณ์ตั้งแต่การใช้โลโก้บนผลิตภัณฑ์ไปจนถึงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์และเสื้อผ้า โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสไตล์ที่ดูสะอาดสะอ้านและเป็นมืออาชีพ