การสร้างแบรนด์ – ภาพลักษณ์ – บรรจุภัณฑ์

Kalathos

แบรนด์ถือกำเนิดขึ้นจากประเพณี, อาณาเขต และวัตถุดิบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเลิศด้านไวน์ของอิตาลี

การสร้างแบรนด์
ชื่อ Kalathos มาจากภาษากรีก κάλ α ϑος อันแปลว่าตะกร้าที่ทำจากจักสานที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในฤดูเก็บเกี่ยวหรือเก็บสิ่งของที่จำเป็น เดิมถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุตสาหะของสตรี จากนั้นจึงได้เพิ่มความหมายทางศาสนามาเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์

ผลิตในประเทศอิตาลีซึ่งเป็นใบรับรองคุณภาพและรสชาติสำหรับไวน์นี้

บรรจุภัณฑ์

แบรนด์เป็นศูนย์กลางของขวดแต่ละขวดเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงวัตถุดิบชั้นเลิศและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์