การสร้างแบรนด์ – บรรจุภัณฑ์ – แนวคิด

Polaroid Socialmatic

Polaroid Socialmatic™ เป็นกล้องอัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างโลกออนไลน์และโลกในความจริงของคุณ
โดยใช้ Android เป็นระบบปฏิบัติการหลัก Polaroid Socialmatic ™ แสดงถึงการยุคสมัยใหม่ของการถ่ายภาพดิจิทัล