fbpx

แนวคิด

Zion

Zion ได้ถูกพัฒนาเป็นแนวคิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2016, มันคือเครื่องสร้างประจุไอออนในอากาศและเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ทันสมัย ด้วยแผ่นเจอร์เมเนียมด้านบน และสามารถทำความร้อนที่ 32 องศา พร้อมกับสารหอมระเหยโดยเฉพาะที่สามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศได้ เครื่อง Zion นี้ยังไม่มีการผลิตและวางจำหน่าย